Black Friday: Informace České obchodní inspekce

Nadcházející „Black Friday“ se stal synonymem pro slevy obecně. Letos připadá na 24. listopadu, ale obchodníci nabízejí slevy i řadu dní před a po tomto termínu. Zvýšený zájem o nakupování přináší i rizika pro spotřebitele. Kontrolám klasických i internetových obchodů se proto v tyto dny bude Česká obchodní inspekce intenzivně věnovat.

„Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla jasná pravidla pro nabízení zboží ve slevě. Spotřebitelé tak získají informace o tom, jaká byla nejnižší prodejní cena výrobku, ze které byla sleva poskytnuta, a výši této slevy. Právní úprava tak brání marketingovým praktikám některých prodávajících, které v minulosti mohly ve spotřebitelích vyvolat mylný dojem o slevách z cen výrobků a podmínkách, za kterých byly tyto slevy poskytnuty. ČOI bude v období Black Friday věnovat zvýšenou pozornost dodržování povinností prodávajících spojených s poskytováním slev,“ uvádí ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Podle zákona o ochraně spotřebitele prodávající, který deklaruje slevu z ceny výrobku, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů. V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Tato povinnost se nevztahuje na výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin.

„Zejména v období Black Friday, ale i dalších slevových akcí je důležité, aby spotřebitel

  • byl obezřetný - obezřetnost zahrnuje nejen úvahu o koupi výrobku, ale i úvahu o tom, od koho výrobek koupit. Zejména u dražších výrobků nebo výrobků s delší dobou životnosti je namístě zvážit i otázky týkající se kvality a opravitelnost výrobku, dostupnosti servisu, možnosti uplatnění práv vyplývajících z uzavřené smlouvy a další okolnosti;
  • porovnával ceny napříč trhem - sleva v jednom obchodě, nemusí ještě znamenat nejvýhodnější cenu na trhu, mohou existovat jiné obchody, které stejný výrobek nabízejí za shodnou cenou běžně, a ve slevě ještě levněji. V případě internetu je možné zkoumat nejen cenu výrobku, ale na základě recenzí i hodnocení prodávajícího. Je nutné rozlišovat ověřené a neověřené spotřebitelské recenze;
  • zajímal se o předchozí prodejní cenu – podle platné právní úpravy musí sleva vycházet z nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v posledních 30 dnech před slevou, případně po kratší dobu, nebyl-li v prodeji alespoň 30 dnů, nebo ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván 30 dnů před poskytnutím první slevy, pokud dochází ke zvyšování slevy postupně;
  • zajímal se o podmínky slevy – ne každá sleva je bez dalšího dostupná každému spotřebiteli. Některé slevy mohu být podmíněny například členstvím v klubu, přihlášením se do mobilní aplikace, objednáním zboží prostřednictvím internetu, dobou zadání objednávky atp.,“ doplňuje ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
21.11.2023 (autor Redakce)Související

Nastavení záloh na dodávku energií

vydáno 19.02.2024

Energetický regulační úřad řeší ve zvýšené míře důsledky špatně nastavených záloh na dodávky energií. Ty mohou ve vyúčtování vést nejen k vysokým nedoplatkům (nízké zálohy), ale i přeplatkům (vysoké zálohy) až v řádu desetitisíců, které někteří dodavatelé odmítají svým zákazníkům vracet. V období, kdy mnoha...

Téma: Ochrana spotřebitele

Vysoká kvalita potravin oceněných značkami KLASA a Regionální potravina

vydáno 24.01.2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2023 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně...

Téma: Ochrana spotřebitele

Varování před sýrem obsahujícím nebezpečné baktérie

vydáno 20.12.2023

Státní veterinární správa upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu prodával francouzský sýr Morbier, který obsahuje baktérie Escherichia coli produkující nebezpečný shigatoxin. Na český trh se dostalo necelých 50 kg výrobku. Prodával se v několika malých specializovaných prodejnách. SVS informace o přítomnosti...

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz