Aplikace Klíšťapka - pro předpověď aktivity klíšťat a nákazy borreliózou v lesích ČR

Státní zdravotní ústav se jako jeden z řešitelů projektu účastnil na vývoji nové mobilní aplikace Klíšťapka. Aplikace nabízí přesnější předpověď aktivity klíšťat, která se odvíjí nejen od teplot vzduchu, ale díky rozsáhlým sběrům klíšťat po celé České republice i od typu lesa, krajinných parametrů a nadmořské výšky. Klíšťapka navíc přináší i novou informaci o infikovanosti klíšťat borreliemi. Infekci u nás přenáší zhruba každé desáté klíště v lesích mimo města a zástavbu.

Aplikaci vyvinuli vědci z Fakulty lesnické a dřevařské a Provozně ekonomické České zemědělské univerzity ve spolupráci s Lesy ČR, Státním zdravotním ústavem, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Českou lesnickou společností a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Data v aplikaci vycházejí z testování odchycených klíšťat z různých typů lesa ze všech krajů v České republice, a to metodou PCR, která je velmi citlivá. Vzorky testovala právě Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu SZÚ.

„V průměru byla klíšťata z lesů po celé České republice pozitivní na borrelie v 10,4%. Pozitivita klíšťat se mezi různými lokalitami velmi lišila. Klíšťata ze sedmi lokalit z různých krajů nebyla vůbec infikována.  Naopak jsme zjistili nejvyšší pozitivitu, zhruba 30-40%, hned ve čtyřech lokalitách. Jde o místa v Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji,“ uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymeskou borreliózu SZÚ, RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.

Tyto rozdíly v přítomnosti infikovaných parazitů v jednotlivých krajích jsou způsobeny ohniskovým výskytem nákazy lymeskou borreliózou. Jejím rezervoárem jsou především hlodavci a ptáci. V přírodě můžeme narazit na ohnisko, kde bude promořeno až 50% klíšťat jako přenašečů onemocnění a o kilometr dále nalezneme klíšťata neinfikovaná.

„Zjistili jsme i rozdíly mezi jednotlivými kraji. Nejvyšší promořenost klíšťat borreliemi jsme detekovali u klíšťat z Jihočeského kraje a to 23%, což odpovídá i vyššímu počtu hlášených případů onemocnění lymeskou borreliózou v tomto kraji, které jsou každoročně hlášeny do systému ISIN,“ doplnila doktorka Kybicová.

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od klíšťové encefalitidy na lymeskou borreliózu ještě neexistuje dostupné očkování, je potřeba se před klíšťaty aktivně chránit. Doporučujeme při pobytu kdekoli v přírodě, tedy například i při procházce v městském parku vhodný oděv, na kterém budou klíšťata dobře viditelná, a hlavně použití repelentu s účinnou látkou DEET nebo IR3535. Při delším pobytu v přírodě je nutné nástřik repelentem, především na nohou, opakovat. Tyto informace a další zajímavosti se dočtete i v části „Wiki“ nové aplikace Klíšťapka.

„V následujících letech chceme pracovat na rozšíření dat o analýzu klíšťat z dalších lokalit, jako např. z městských parků, a to v rámci projektu „Klíšťata ve městě“. Zacílíme i na další lokality a biotopy z celého území České republiky, a to v rámci mezinárodního projektu „SURVector“. Zaměříme se na výskyt ve městech, neboť z výsledků naší laboratoře vyplývá, že v městských parcích může být infikováno každé třetí klíště. Pustíme se také do testování dalších klíšťaty přenášených infekcí. Můžeme vám slíbit, že Klíšťapka se bude ve spolupráci s ČZU, Biologickým centrem AVČR a VŠB-TUO dále vyvíjet a obohacovat o nová data,“ popsala plány na rozvoj aplikace Kateřina Kybicová.

Tiskovou zprávu ČZÚ, která pořádala společnou tiskovou konferenci autorů Klíšťapky, naleznete v příloze.

Klíšťapka je ke stažení i na webu SZÚ, na hlavní stránce webu v dolní polovině naleznete banner nebo stačí využít QR kód.                                                                                                

Přiložené soubory


23.05.2023 (autor Redakce)Související

Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025

vydáno 19.05.2023

MŽP odpovídá na často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh v roce 2025, který je součástí návrhu novely zákona o ochraně ovzduší.

Téma: Bydlení / Právo a zákony / Životní prostředí

MŽP - Podpora na dílčí opravy malých vodních nádrží

vydáno 27.04.2023

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

Téma: Životní prostředí

MŽP vyhlásilo národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2023

vydáno 17.04.2023

Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, vyhlašovaných Evropskou komisí v letošním roce.

Téma: Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz