Vydává vyhlášku o místních poplatcích dle zákona 565/1990 Sb.

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou. V obecně závazné vyhlášce upraví
a) sazbu poplatku,
b) lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a
c) splatnost poplatku.
Dále může upravit
a) další osvobození od poplatku,
b) úlevu na poplatku,
c) vyloučení povinnosti podat ohlášení,
d) paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví obec i způsob její volby,
e) další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo
f) delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení.
Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství nebo poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, určí místa, která těmto poplatkům v obci podléhají.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz