https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků a lihovin

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona 307/2013 Sb., pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona 353/2003 Sb. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.

Pozn. redakce agend: Od 1. 7. 2008 byla zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz