Přijímá písemné výzvy k poskytnutí peněžitých/finančních náhrad

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Za pozemky, které se podle zákona 229/1991 Sb. nevydávají a za které nelze poskytnout jiný pozemek, náleží peněžitá náhrada ve výši ceny odňatého pozemku stanovené podle § 28a zákona 229/1991 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 14 odst. 8 zákona 229/1991 Sb.). Náhradu poskytne pozemkový úřad do tří let po převzetí písemné výzvy
a) oprávněné osobě nebo jejímu dědici, nebo
b) osobě, na kterou se vztahuje lhůta pro převod jiného pozemku podle § 13 odst. 6 zákona 229/1991 Sb., výzva této osoby musí být doručena pozemkovému úřadu nejpozději do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro převod pozemku, jinak právo na peněžitou náhradu zanikne.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz