https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Přijímá žádosti o odměnu pěstouna (dávka pěstounské péče)

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 12000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
b) 18000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 30000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
d) 20000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz