Úvodní stránka

Kontroluje dodržování zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Inspekce
a) kontroluje samostatně nebo ve spolupráci se správními orgány uvedenými v § 27 zákona 78/2004 Sb. z hlediska ochrany životního prostředí, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a podmínky stanovené rozhodnutími ministerstva, které se týkají nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty,
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám opatření k nápravě (§ 34) a pokuty za porušení povinností podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (§ 35).
Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Kolik korun letos plánujete utratit za vánoční dárky?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz