Provádí výkon státní správy podle zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Inspekce
a) provádí kontrolu dodržování zákona o obchodování s ohroženými druhy,
b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy,
c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1 zákona 100/2004 Sb.,
d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,
e) projednává přestupky, podle § 34c až 34e zákona 100/2004 Sb.,
f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a zákona 100/2004 Sb.,
g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků podle zákona o obchodování s ohroženými druhy,
i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,
j) spolupracuje s celními úřady při kontrole, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,
k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné jedince zajištěné v trestním řízení, které jí byly předány ke správě podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz