Vykonává státní správu v oblasti zákona o integrované prevenci

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Inspekce
a) kontroluje plnění povinností stanovených zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a povinností stanovených integrovaným povolením v oblasti životního prostředí,
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 nebo 5 zákona 76/2002Sb.,
c) rozhoduje o přestupcích podle § 37 zákona 76/2002 Sb.,
d) zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému integrované prevence,
e) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2 zákona 76/2002Sb,
f) zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok podle § 20b odst. 3 zákona 76/2002Sb,,
g) zpracovává programy běžných kontrol podle § 20b odst. 5 zákona 76/2002Sb.,
h) informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných kontrolách, uložených pokutách a opatřeních k nápravě.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Jak cestujete na dovolenou?

autem  74
letadlem  68
autobusem  23
vlakem  16
na kole  10
nikam nejezdím  74

Hlasovalo 265 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz