https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přijímá žádosti o přiznání příspěvku na péči

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona 108/2006 Sb. při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.
Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Výšše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 zákona 108/2006 Sb. nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
2. 19 200 Kč v ostatních případech.
Výšše příspěvku pro osoby staršší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 zákona 108/2006 Sb. nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
2. 19 200 Kč v ostatních případech.
Částky příspěvku výše uvedené se podle § 12 zákona 108/2006 Sb. zvyšují o 2 000 Kč za kalendářní měsíc.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz