Přijímá žádosti o přiznání příspěvku na péči

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona 108/2006 Sb. při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.
Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 13900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) ,
d) 19200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 12800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 19200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Částky příspěvku výše uvedené se podle § 12 zákona 108/2006 Sb. zvyšují o 2 000 Kč za kalendářní měsíc.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz