Úvodní stránka

Zprostředkovává nabídku profesionálního uplatnění v ozbrojených silách ČR


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Do služebního poměru může být povolán občan České republiky starší 18 let, který
a) složil vojenskou přísahu,
b) není členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace, nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,
c) je trestně bezúhonný,
d) je zdravotně způsobilý k výkonu služby,
e) splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro služební zařazení.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 104 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz