Vede registr ekonomických subjektů

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Registr ekonomických subjektů je veřejným seznamem, který je veden podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě. V RES je vedena každá právnická osoba (včetně vnitřních jednotek), fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. Údaje vedené v registru slouží pouze pro statistické účely. Informace v něm uvedené mají pouze evidenční význam.
V souvislosti s uvedením základních registrů veřejné správy do reálného provozu přestává ČSÚ od 1. července 2012 přidělovat identifikační čísla. Tato povinnost přechází na subjekty, které příslušnou činnost povolují nebo registrují a zároveň subjekt zapisují do Registru osob (ROS). Od 30. 9. 2012 ČSÚ nebude vydávat ani "Výpisy z Registru ekonomických subjektů" v tištěné podobě. Výpis bude možno získat pouze na internetu.

Český statistický úřad Registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  30
ne  93

Hlasovalo 123 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz