Vyzývá k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, ukládá pokuty

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny. Vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění. Zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin.
Zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a předchází vzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol. Provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků nebo pro účely kontroly, zda nedochází ke klamavé obchodní praktice, s výjimkou potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich provedení požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost a bezpečnost výrobků nebo jestliže byla prokázána klamavá obchodní praktika.
Ukládá sankční a jiná opatření podle zákona o České obchodní inspekci nebo podle zvláštního právního předpisu.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  490
ne  71
nevím  29

Hlasovalo 590 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz