Úvodní stránka

Vede evidenci organizací používajících výbušniny


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k nabývání výbušnin, evidenci odejmutých povolení, evidenci povolení s pozastavenou platností a evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami. Organizace používající výbušniny oznamují obvodnímu báňskému úřadu změny údajů uvedených v evidenci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 24 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz