https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Vede evidenci organizací používajících výbušniny

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obvodní báňské úřady vedou evidenci organizací, které v jejich územních obvodech na území České republiky nakládají s výbuššninami. Evidence se vede v rozsahu podle § 22 odst. 5 zákona 61/1988 Sb. Centrální evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbuššninami, vede Český báňský úřad, kterému obvodní báňské úřady pro tyto účely průběžně poskytují údaje ze svých evidencí.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz