https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Rozhoduje o návrhu na odpis malého množství zásob výhradního ložiska

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Malým množstvím zásob se rozumí množství zásob nepřesahující v kalendářním roce celkově 5 %
plánované roční těžby na ložisku, nejvýše však v jednotlivém případě 100 000 t nebo 50 000 m3 a u zemního plynu 500 000 m3.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz