Přijímá od zaniklého zaměstnavatele přehled neodvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zaniká-li obchodní společnost bez právního nástupce, je povinna předat níže uvedené údaje okresní správě sociálního zabezpečení (nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku; to platí obdobně pro družstvo):
jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně pro družstvo.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Máte již vybraného kandidáta na prezidenta?

ano  487
ne  75
ještě se rozmýšlím  64
prezidenta volit nepůjdu  56

Hlasovalo 682 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz