Zastavuje rozhodnutím daňové řízení

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Správce daně rozhodnutím řízení zastaví, jestliže
a) osoba zúčastněná na správě daní vzala své podání, kterým se zahajuje řízení, zpět, pokud zákon zpětvzetí nevylučuje,
b) jde o zjevně právně nepřípustné podání,
c) ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto, zanikl bez právního nástupce,
d) bylo učiněno podání ve věci, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní nebo předběžné povahy,
e) nelze v řízení pokračovat z důvodů, které stanoví zákon, nebo
f) řízení se stalo bezpředmětným.
Týká-li se některý z důvodů zastavení řízení jen části jeho předmětu, zastaví se řízení jen v této části.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz