Provádí výplatu příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí osobě pečující.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
a) 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  20
od včelaře  240
v obchodě i od včelaře  21
med nekupuji  20

Hlasovalo 301 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz