Provádí výplatu přídavku na dítě

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40.
Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let 630 Kč,
b) od 6 do 15 let 770 Kč,
c) od 15 do 26 let 880 Kč.
Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem
a) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 117/1995 Sb., alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
b) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 117/1995 Sb.,
c) podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona 117/1995 Sb.,
d) z dávek nemocenského pojištění,
e) z dávek důchodového pojištění,
f) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
g) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
h) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz