Provádí odnětí řidičského oprávnění, přijímá žádosti na vzdání se řidičského oprávnění

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel
a) pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
b) pozbyl zcela odbornou způsobilost, nebo
c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. d) zákona 361/2000 Sb. se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku splňuje.
Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění,
d) datum udělení řidičského oprávnění.
Vzdání se řidičského oprávnění vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě
oznámení na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  11
ne  36

Hlasovalo 47 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz