Projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Přestupku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků, zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole, neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností, vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilý.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde nejvíce sledujete zprávy?

v televizi  31
na internetu  80
v rádiu  9
v tisku  7
nikde  18

Hlasovalo 145 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz