Projednává přestupky na úseku zeměměřictví

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Přestupku se dopustí ten, kdo
a) znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,
b) provádí činnost, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání,
c) vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilý,
d) použije označení „autorizovaný zeměměřický inženýr“, ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení, nebo
e) vykonává činnosti autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona 200/1994 Sb., ačkoli není osobou, která je podle zákona 200/1994 Sb. oprávněna tuto činnost vykonávat.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz