Projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,
b) zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích:
1. bodů geodetických základů,
2. zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole,
c) poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů,
d) neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností,
e) vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz