https://paclik.eu/portfolio/

Projednává přestupky na úseku katastru nemovitostí České republiky

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2 zákona 256/2013 Sb., nebo
b) v rozporu s § 53 zákona 256/2013 Sb. šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb. se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce,
b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,
d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona 256/2013 Sb.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz