Projednává správní delikty na úseku katastru nemovitostí České republiky

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2 zákona 256/2013 Sb., nebo
b) v rozporu s § 53 zákona 256/2013 Sb. šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb. se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce,
b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,
d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona 256/2013 Sb.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  22
od včelaře  301
v obchodě i od včelaře  29
med nekupuji  25

Hlasovalo 377 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz