Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na
a) území cizího státu,
b) zastupitelském úřadu České republiky,
c) námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,
d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství občana vzniklá na území cizího státu.
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, a připojí se k ní
a) cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být zapsána do zvláštní matriky; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin,
b) doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká,
c) další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými v písmenu a) nebo b).
Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, registrované partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz