Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Narození je povinen oznámit matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen; nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní služby. Nedošlo-li k oznámení podle předchozí věty, narození je povinen oznámit matričnímu úřadu jeden z rodičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem jmenovaný opatrovník. Nedošlo-li k oznámení podle předchozích dvou vět, narození je povinna oznámit matričnímu úřadu fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz