Provádí státní zdravotní dozor v oblasti předmětů běžného užívání

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Předměty běžného užívání se pro účely tohoto zákona rozumějí
a) materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
b) kosmetické přípravky upravené přímo použitelným předpisem Evropské unie o kosmetických přípravcích a
c) výrobky pro děti ve věku do 3 let, s výjimkou výrobků uvedených v písmenech a) a b), hraček a potravin.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz