Úvodní stránka

Rozhoduje o odejmutí registrace k provozování autoškoly


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne ve věci odnětí registrace k provozování autoškoly, jestliže provozovatel autoškoly
a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem č. 247/2000 Sb. nebo na jeho základě,
b) neplní podmínky stanovené v registraci k provozování autoškoly,
c) přestal splňovat podmínky stanovené v § 2 odst. 2 zák. 247/2000 Sb.,
d) požádal o odnětí registrace k provozování autoškoly.
O registraci k provozování autoškoly může provozovatel, kterému byla registrace k provozování autoškoly odejmuta podle odstavce a) nebo b), znovu požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností nejdříve po uplynutí 3 let od rozhodnutí o odnětí registrace k provozování autoškoly.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 63 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz