Rozhoduje o odejmutí registrace k provozování autoškoly

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne ve věci odnětí registrace k provozování autoškoly, jestliže provozovatel autoškoly
a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem č. 247/2000 Sb. nebo na jeho základě,
b) neplní podmínky stanovené v registraci k provozování autoškoly,
c) přestal splňovat podmínky stanovené v § 2 odst. 2 zák. 247/2000 Sb.,
d) požádal o odnětí registrace k provozování autoškoly.
O registraci k provozování autoškoly může provozovatel, kterému byla registrace k provozování autoškoly odejmuta podle odstavce a) nebo b), znovu požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností nejdříve po uplynutí 3 let od rozhodnutí o odnětí registrace k provozování autoškoly.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz