Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 100 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě, která
a) písemně nepřihlásí žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce,
b) nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění,
c) nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
d) nenahlásí změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz