Přijímá oznámení změn týkajících se údajů a dokladů nutných pro registraci k provozování autoškoly, rozhoduje o změně registrační listiny

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Provozovatel autoškoly je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti vydání registrace k provozování autoškoly podle § 3 zákona 247/2000 Sb., a předložit o nich doklady do 15 dnů od vzniku změn. Úřad na základě oznámených změn rozhodne o změně údajů uvedených v rozhodnutí, vydá novou registrační listinu, jedná-li se o změny údajů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona 247/2000 Sb.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz