Vydává rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

V rozhodnutí o vydání registrace k provozování autoškoly úřad uvede
a) obchodní firmu, včetně právní formy, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení provozovatele autoškoly, datum narození, identifikační číslo, obchodní jméno a jeho trvalý pobyt; je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho osoby,
b) označení výukových a učebních prostor,
c) rozsah poskytované výuky a výcviku,
d) lhůtu pro zahájení provozování autoškoly,
e) technické podmínky provozování autoškoly.
Byla-li žádost zamítnuta, úřad uvede v rozhodnutí důvody, pro které nebyla vydána registrace k provozování autoškoly.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz