Vystupuje jako vedlejší účastník v řízení ve věci majetku státní organizace

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. Výjimky z možnosti Úřadu vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka stanoví zákon č. 201/2002 Sb.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde nejvíce sledujete zprávy?

v televizi  31
na internetu  80
v rádiu  9
v tisku  7
nikde  18

Hlasovalo 145 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz