https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Zastupuje obec v řízení před soudem

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem. Právní pomoc může Úřad poskytovat pouze
v řízení, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo jejímu příslušenství, které obec nabyla od státu, nebo nárok na vyklizení této nemovitosti. Právní pomoc poskytuje Úřad obci bezplatně.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz