Přijímá žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Základní informace o činnosti:

Ověřování podmínek pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti provádí Národní bezpečnostní úřad v bezpečnostním řízení u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštními právními předpisy. Citlivou činnost může vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení fyzické osoby.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz