Přijímá žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra.
V evidenci obyvatel se vedou údaje o
a) státních občanech České republiky,
b) osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,
c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat Ministerstvu vnitra, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  30
ne  89

Hlasovalo 119 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz