Poskytuje archivní informace

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy trvalé hodnoty vzniklé z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických i fyzických osob. Archivy jsou specializovaná zařízení ke studiu pro veřejnost. Slouží:
k všestranné péči o archiválie, jejich ukládání a zpracování, k vědeckému, kulturně výchovnému, hospodářskému, správnímu a vlastivědnému využívání, k vědeckovýzkumné činnosti v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů, k výkonu státní správy v oblasti dohledu na spisovou službu, vyřazování písemností (skartační řízení) a výběru archiválií, k provádění rešerší pro tuzemské i zahraniční badatele, k vyhledávání archiválií pro pořizování výpisů, opisů a reprodukcí jak pro účely státní správy, tak i pro veřejnost.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz