Vydává občanský průkaz

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz, není-li dále v zákoně 269/2021 Sb. stanoveno jinak. Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.
Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy. Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je dále  Ministerstvo vnitra, jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů, nebo organizační útvar Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a určený tímto ministerstvem, nejde-li o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz