Přijímá žádosti o informace z resortu Ministerstva vnitra

Základní informace o činnosti:

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který stanovuje Ministerstvu vnitra povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na jejich žádost informace o své činnosti a zveřejnit některé další informace.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz