https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Uznává zahraniční vysokoškolská vzdělání a kvalifikace

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Absolvent zahraniční vysoké školy (občan České republiky i cizinec) může požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.
Musíte být držitelem zahraničního diplomu o vysokoškolském vzdělání a požádat o uznání zahraničního vzdělání na území České republiky.
Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.
Ministerstvo obrany, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti vojenství.
Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o odvolání proti rozhodnutí veřejné vysoké školy o zamítnutí žádosti nebo, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané ve Spolkové republice Německo.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz