Přijímá žádosti o poskytnutí prostředků ze státního fondu kultury ČR

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Státní fond kultury ČR byl zřízen zákonem ČNR č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1992. Fond byl založen s cílem vytvořit další zdroj pro podporu financování projektů v oblasti kultury ČR (mimo oblast kinematografie). Fond je samostatnou právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Fond spravuje Ministerstvo kultury. V čele Fondu je ministr kultury České republiky, který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu. Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu na projekty v oblasti kultury je Rada Fondu. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, které je Rada odpovědna.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  30
ne  94

Hlasovalo 124 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz