Přijímá žádosti o vývoz předmětu kulturní hodnoty do zahraničí, prodej předmětu kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo prodej předmětu kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy

Základní informace o činnosti:

Vyvézt předmět kulturní hodnoty do zahraničí lze pouze s osvědčením, že se nejedná o předmět prohlášený za kulturní památku ani předmět, který je součástí souboru prohlášeného za kulturní památku. Podmínky vývozu upravuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Osvědčení vydávají odborné organizace pověřené Ministerstvem kultury, jejichž seznam uvádí Opatření Ministerstva kultury ze dne 14. dubna 1994 nebo Ministerstvo kultury, je-li mu žádost odbornou organizací postoupena podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb. Co je předmětem kulturní hodnoty, stanoví příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb. Osvědčením musí být opatřeny také předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy, jsou-li nabízeny k prodeji na tuzemském trhu.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz