Přijímá návrhy na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zpomalovací prahy lze umístit pouze na místních komunikacích, popř. na průtazích silnic III. třídy obcemi, na nichž stanovují dopravní zařízení obecní úřady. Postup a podmínky jsou stanoveny zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz