Přijímá návrhy na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zpomalovací prahy lze umístit pouze na místních komunikacích, popř. na průtazích silnic III. třídy obcemi, na nichž stanovují dopravní zařízení obecní úřady. Postup a podmínky jsou stanoveny zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  31
ne  100

Hlasovalo 131 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz