Přijímá žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.
Tato dávka náleží zaměstnanci (muži i ženě), který nemůže pracovat, poněvadž musí:
a) ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let,
b) pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že:
- dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušného orgánu,
- dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,
- osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat,
c) ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.
Ošetřovné se poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 9 kalendářních dnů. Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý (tj. svobodný, rozvedený, ovdovělý, nežije-li s druhem nebo registrovaným partnerem), se ošetřovné poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 16 kalendářních dnů. Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu. V témž případě ošetřování náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávněnému nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  93
ne  78
nevím, co to je  23

Hlasovalo 194 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz