Přijímá Evidenční listy pro účely důchodového pojištění

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinni vést evidenční listy důchodového pojištění pro každého občana, který je z důvodu výkonu výdělečné činnosti účasten důchodového pojištění zaměstnanců. Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění nebo v případě, kdy příjmy z této výdělečné činnosti nedosáhly alespoň výše rozhodného příjmu. Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.

Informace ČSSZ

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  29
ne  147

Hlasovalo 176 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz