Přijímá žádosti o výpis z Centrálního registru úvěrů

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Česká národní banka vytvořila Informační systém Centrální registr úvěrů (dále též "registr"). Registr obsahuje informace o úvěrových a obdobných pohledávkách bank za klienty a identifikační údaje o těchto klientech. Předávání informací do registru je pro banky povinné. Za věcnou správnost, úplnost a aktuálnost informací předaných do registru (dále jen "datové vstupy") odpovídá banka. Za včasnost a správnost zpracování datových vstupů předaných do registru bankami a správnost zpracování výstupů z registru odpovídá provozovatel.
Dlužník (právnická osoba, za kterou má banka pohledávku, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, a za kterou má banka pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností) má právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v bankovní informační databázi, pokud se týkají jeho osoby nebo právnické osoby, kterou zastupuje.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  23
ne  74

Hlasovalo 97 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz