Přijímá žádosti o zápis změn údajů v registru vozidel

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) zákona 56/2001 Sb., nebo
b) provozovatel silničního vozidla.
K žádosti se přiloží
a) osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu,
b) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle.

Pozn. redakce agend: Od 01.06.2017 je možné provést změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz