Provádí zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti nebo oznámení, jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) a e) zákona 56/2001 Sb. Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností dále
a) zapíše údaje o novém vlastníku nebo provozovateli do technického průkazu silničního vozidla,
b) odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení a
c) přidělí silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byl použit postup podle § 7c zákona 56/2001 Sb.

Pozn. redakce agend: Od 01.06.2017 je možné provést změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz