https://paclik.eu/portfolio/

Provádí zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti nebo oznámení, jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) až f) zákona 56/2001 Sb.; evidenční kontrola nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení. Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, splnění podmínky podle § 6 odst. 3 písm. f) zákona 56/2001 Sb. se nevyžaduje.
Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností dále
a) zapíše údaje o novém vlastníku nebo provozovateli do technického průkazu silničního vozidla,
b) odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení a
c) přidělí silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byl použit postup podle § 7c zákona 56/2001 Sb.

Pozn. redakce agend: Od 01.06.2017 je možné provést změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz