https://paclik.eu/portfolio/

Vydává řidičské průkazy

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
Řidičský průkaz vydaný podle § 110, odst. 2 zákona 361/2000 Sb. platí pro řízení motorových vozidel po dobu
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

Pozn. redakce agend: Od 01.07.2018 je možné požádat o vydání na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz