Posuzuje odbornou způsobilost k výkonu funkce pyrotechnika

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika vydává obvodní báňský úřad. Oprávnění se vydávají osobám, které mají předepsanou praxi a úspěšnou zkouškou prokázaly teoretické a praktické znalosti potřebné k bezpečnému přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.
Výuku osob ke zkouškám zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.
Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  106
ne  85
nevím, co to je  27

Hlasovalo 218 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz