Poskytuje statistické informace

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Odbor informačních služeb ČSÚ poskytuje státním orgánům i veřejnosti statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky. Pravidelně aktualizuje internetové stránky, odpovídá na písemné, emailové a telefonické dotazy, poskytuje poradenskou činnost, úřední výpisy a výběry z databází a registrů.

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ poskytuje státním orgánům, orgánům územní samosprávy i veřejnosti statistické informace, které se týkají především území příslušného kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí. V omezeném rozsahu je možné poskytnout také údaje o jinak vymezených územích (mikroregiony, sdružení obcí apod.). Pravidelně aktualizuje internetové stránky, připravuje datové nebo analytické publikace v elektronické (v omezeném rozsahu také v tištěné) podobě, provádí výběry z datových bází (Registr ekonomických subjektů, městská a obecní statistika apod.).

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz