Projekty

Portál veřejné správy - portal.gov.cz 2003 - 2012


  • Adresář veřejné správy zahrnuje kompletní aplikační vybavení pro redakční správu adresáře subjektů veřejné správy a aktualizovaná data více než 12 tisíc subjektů.
  • Agendy veřejné správy jsou unikátním systémem pro popis činností jednotlivých úřadů s vazbami na územní působnost. Obsahují více než 350 tisíc záznamů a jsou propojeny s Adresářem veřejné správy, s Číselníky území ČR a Katalogem informačních zdrojů.
  • K dalším aplikacím dodaným obchodní společností EBE, a.s. patří Číselníky území ČR, Katalog informačních zdrojů, Správa obsahu.
  • Adresář - Agendy - Číselníky patří k nejnavštěvovanějším částem Portálu veřejné správy a významnou měrou přispěly k budování eGovernmentu v ČR.


Český statistický úřad - www.czso.cz


  • Komplexní řešení HW a SW infrastruktury web presentace ČSÚ.
  • Ediční plán je systém určený pro zveřejňování statistických publikací ČSÚ.
  • Rychlé informace zveřejňují krátké zprávy o vývoji makroekonomických ukazatelů v přesně daný čas.
  • Redakční systém umožňuje správu internetového obsahu v reálném čase.
  • Další aplikace dodané obchodní společností EBE, a.s. jsou například Katalog produktů, Znalostní databáze, Dynamické animované grafy, FAQ, Tiskové zprávy, Databáze vyhledávaných výrazů, Monitoring uživatelů, Měření návštěvnosti, Ankety, Kampaně, Databáze vyhledávaných výrazů, Statistiky vyhledávání, Katalog informačních zdrojů.
Národní statistický portál - www.statistics.cz


  • Prototyp systému sběru, uchovávání a využívání elektronických informačních zdrojů realizovaný ve spolupráci s Českým statistickým úřadem za podpory Akademie věd ČR (ID projektu: 1ET209920409).
EBE © Copyright 2000-2020, všechna práva vyhrazena