Výkonné servery

Naše servery jsou jedny z nejvýkonnějších. Jejich výkon je dostačující pro statisíce přístupů denně a tudíž jsme schopni zajistit vysokou spolehlivost našich aplikací.

Rychlé připojení

Jsme připojeni fullduplexní linkou, proto jsem schopni zajistit 99,9% dostupnost všech aplikací.

Komplexní řešení

Poskytujeme komplexní řešení HW a SW pro webové prezentace.

Redakční systém

Náš redakční systém pro správu obsahu webových prezentací umožňuje provádět úpravy v realném čase.

Aplikovaný výzkum

Zabýváme se aplikovaným výzkumem v oblasti elekronických informačních zdrojů.

O společnosti

European Business Enterprise, a.s. (EBE, a.s.) je technologickou a poradenskou společností v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Hlavní specializací společnosti jsou elektronické informační systémy, databázové a řídící systémy a systémy pro práci s informačními zdroji obecně. V této oblasti se EBE, a.s. opírá o vlastní rozsáhlý výzkum a vývoj a zároveň svou činnost konfrontuje s reálnými výstupy aplikovatelnými pro všechny své zákazníky. EBE, a.s. se zaměřuje zejména na individuální zákaznická řešení, která je schopna dlouhodobě spravovat, udržovat a rozvíjet, přičemž klade důraz hlavně na kvalitu a potřeby konečného uživatele. Efektivní a optimální klientské řešení je u společnosti EBE, a.s. vždy a beze zbytku na prvním místě.


EBE, a.s. zároveň prezentuje na českém trhu od roku 2000 vlastní systémové a databázové řešení tj. server www.statnisprava.cz zajišťující informace z veřejné správy. Z důvodu vysoké tržní hodnoty a vysoké funkcionality se toto řešení stalo v roce 2003 základem informační části projektu Portál veřejné správy a společnost EBE, a.s. pak smluvním dodavatelem aplikací a databází do tohoto portálu. Smlouva, uzavřená 18.12.2003 s Ministerstvem informatiky ČR (dnes v kompetenci Ministerstva vnitra ČR), společnosti EBE, a.s. zároveň umožňuje databázi veřejné správy na svém serveru souběžně provozovat, dále rozvíjet, aktualizovat, nabízet a poskytovat.

Společnost EBE, a.s. se také podílela na projektu elektronické justice přípravou studie o její proveditelnosti v rámci ČR, a je zároveň spoluřešitelem několika výzkumných projektů s Akademií věd ČR (ID Projektů: 1ET209920409; 1ET309920505 / více oddíl Výzkum).

EBE, a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.

EBE © Copyright 2000-2023, všechna práva vyhrazena